BAŞKANIN MESAJI
Başkanın Mesajı

Sancak Ailesi olarak, hem ticari faaliyetlerimizde hem de sosyal yaşantımızda insanı temel alan bir anlayışla, yaşadığımız topluma faydalı olmayı ilke edindik.

Bu ilkeden yola çıkarak, 2005 yılında kurduğumuz Sancaklar Eğitim, Sağlık, Kültür ve Yardımlaşma Vakfı ile toplumumuzun eğitim, sağlık ve kültür alanlarında gelişmelerine katkıda bulunmayı, daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşarak yardımlaşmayı arttırmayı amaçladık.

Sancaklar Vakfı’nda eğitim alanındaki faaliyetlere öncelik tanımaktayız. Genç nüfusun çoğunlukta olduğu ülkemizde, parlak bir gelecek, şüphesiz gençlerimizin iyi bir eğitim almasıyla gerçekleşecektir. İlim ve irfan sahibi gençlerden oluşan bir neslin, ülkemizi her anlamda daha iyiye taşıyacağının bilinciyle, vakıf gelirinin büyük kısmını eğitim bursları ve yardımlarına ayırıyoruz. Bunların yanı sıra ihtiyaç olan bölgelerde okul ve yurtlar yaptırarak bu alandaki katkılarımızı sürdürüyoruz.

Vakfımız aracılığıyla sadece okul ve yurt değil aynı zamanda sağlık merkezleri ve ibadet yerleri de yaptırarak sağlık ve kültür alanlarında da bu tür ihtiyaçların karşılanmasında yardımcı oluyoruz.

Kültürel faaliyetler kapsamında her sene Siirt’te düzenlediğimiz, bir hafta süren Kutlu Doğum etkinliklerinde şiir okuma ve bilgi yarışmaları düzenleyerek öğrencileri öğrenmeye teşvik ediyor, halkımızı çeşitli etkinlikler ve sanatsal faaliyetlerle buluşturuyoruz.

Vakıf üyeleri olarak, ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmanın, gençlerimizin okumasına yardımcı olmanın ve ülkemize kalıcı eserler bırakmanın verdiği mutluluktan feyiz alarak faaliyetlerimize devam edeceğiz. Vakfımızın, ileride sosyal sorumluluk bilincini kazanmış yeni kuşaklarımız tarafından devralınarak faaliyetlerini sürdürmesini temenni ediyoruz.

Saygılarımla,
Suat (M.Sait) Sancak