HAKKIMIZDA
Sancaklar Vakfı Hakkında

Yürüttüğü ticari faaliyetlerle ülke ekonomisine sağladığı önemli katkıların yanı sıra, yaşamın en temel gereksinimleri olan eğitim, sağlık ve kültür alanlarında da faydalı olmayı amaçlayan Sancak Ailesi, 2005 yılında Sancaklar Eğitim, Sağlık, Kültür ve Yardımlaşma Vakfı’nı kurmuştur.

Türkiye’nin ekonomik, kültürel ve sosyal yönden gelişmesine katkıda bulunma, ülkemizi eğitim ve sağlık alanında destekleme, halkın yardımlaşmaya özendirilmesi ile refah ve mutluluğun arttırılmasını sağlama vizyonunu benimseyen vakıf, bu doğrultuda çeşitli çalışmalara imza atmıştır.

Vakıf, kurulduğu günden bugüne maddi imkanı yeterli olmayan pek çok insana destek olmuş, ihtiyaç olan bölgelerde okul, yurt, sağlık merkezi, ibadet yeri yaptırmış, üniversite öğrencilerine burs ve eğitim yardımı sağlamış, diğer dernek ve kuruluşların projelerine katkıda bulunmuştur.

Sadece üyelerinden ve şirketlerinden toplanan bağışlarla faaliyetlerini sürdüren Sancaklar Vakfı, sosyal sorumluluk bilinciyle daha güçlü ve sürekli gelişen bir Türkiye için çalışmaya, topluma hizmet etmeye devam edecektir.

Türk Medeni Kanunu’nda öngörülen Teftiş Makamı’nın denetimine tabi, tüzel kişiliğe sahip ve bağımsız bir kurum olan Sancaklar Vakfı 03.01.2011 tarihinde “Kamu Yararına Çalışan Kurum” statüsünü alarak vergi muafiyeti hakkı kazanmıştır.